Φρούτα σε Άλμη, SO2

Κεράσια βαμμένα

Κεράσια κίτρινα σε SO2

Φλούδες Εσπεριδοειδών κύβος / λωρίδα σε άλμη

×